זכויות העובדים הזרים

התייחסות החוק לעובדים הזרים היא בדיוק כמו לכל אזרח ישראלי והם נהנים מכל הזכויות המוקנות מתוקף חוקי העבודה וצווי ההרחבה ובכלל זה זכויות סוציאליות כגון חופשה והבראה או הפרשה לפיצויים וגמל וכו'.

מעמד העובדים הזרים
התייחסות החוק לעובדים הזרים היא בדיוק כמו לכל אזרח ישראלי והם נהנים מכל הזכויות המוקנות מתוקף חוקי העבודה וצווי ההרחבה ובכלל זה זכויות סוציאליות כגון חופשה והבראה או הפרשה לפיצויים וגמל וכו'.

היתר העסקה
העסקת עובד זר יכולה להתממש רק אם קיים למטופל היתר העסקה אותו מקבלים מרשות האוכלוסין וההגירה. לעובד נדרש  דרכון בתוקף עם ויזת עבודה. אישור העסקת העובד הזר תקף רק באיזור שהוגדר עבורו מראש.

לפני תחילת העסקת העובד הזר יש לוודא:
1. דרכון והיתר עבודה בתוקף
2. אזור עבודה רלוונטי למקום העבודה המוצע
3. מגורים הולמים

עובדים זרים זכאים לתנאי עבודה זהים כמו של עובדים ישראלים:
חוקי העבודה כמו גם חוקים אחרים מגנים על העובדים הזרים בדיוק כמו על אזרחים ישראלים. העובדים הזרים זכאים לתנאים סוציאליים. כמו כל אזרח ישראלי ובכלל זה שכר מינימום, תשלום שעות נוספות, דמי הבראה, דמי חגים, תשלום על ימי אבל, דמי נסיעות, חופשת מחלה, יום מנוחה שבועי, חופשה שנתית ועוד.

כמו כן זכאי העובד הזר לביטוחים:
* ביטוח לאומי –קיימת שונות בין עובד זר לאזרח במדינה כיון שהחוק מתייחס לעובד הזר כבעל מעמד של עובד שהוא זמני לתקופה מוגבלת ולכן התשלום לביטוח לאומי הוא מופחת מכיוון שעובד זר לא יקבל דמי אבטלה שהם מרכיב מהותי בתשלום לביטוח לאומי.
* ביטוח פנסיוני–קיימת שונות בין עובד זר לאזרח במדינה בתשלוםהפנסיה, העובד הזר אינו מפריש את חלקו כפי שעושה עובד ישראלי מאחר ובגיל הפרישה העובד הזר לא יהיה כאן, לכן הוא יקבל את הסכומים שהופרשו עבורו בצאתו מהארץ.
* ביטוח בריאות –על המעסיק לרכוש ביטוח בריאות עבור העובד הזר מאחר ואינו תושב המדינה ואינו זכאי לביטוח בריאות ע"פ החוק. 

העסקת עובד זר מחייבת את המעסיק ובני משפחתו לנהוג בו בכבוד ולהעסיקו אך ורק למטרה לשמה הובא ואין לנצלו לעבודות נוספות - בואו נשמור על זכויות האדם וכבודו.

העסקת העובד הזר מחייבת ליווי מקצועי,מוזמנים להתייעץ עם נציגנו בסניף.


Найдите нас на Фейсбуке


Подпишитесь на нашу рассылку

Для вашего удобства мы постоянно публикуем материалы об уходе на дому


Информация, представленная на этом сайте, - общая. Она основана на доступных для широкой общественности источниках и актуальна на день ее публикации, включая информацию, собранную и систематизированную редакторами сайта и авторами контента. Всю ответственность за использование этой информации несет посетитель сайта. Эта  информация не должна рассматриваться как квалифицированное мнение и/или совет и/или профессиональная либо медицинская рекомендация любого рода. Информация, опубликованная на этом сайте, не должна рассматриваться как полная и/или исчерпывающая по всем аспектам рассматриваемого предмета. Эта информация не может заменить тщательное и подробное изучение интересующего вас вопроса и/или консультацию с квалифицированными профессиональными консультантами в соответствующей профессиональной области.

Для получения консультации свяжитесь с нами

נגישות
הגדלת טקסט
הקטנת טקסט
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
פונט קריא
ניווט מקלדת
כיבוי ואיפוס מערכת
מערכת נגישות MAGMA